การจัดการสำนักงาน และเลขาคณะกรรมการฯ
ผลงานด้านสนับสนุนกฎหมายนโยบาย
ผลงานด้านการสร้างค่านิยมในงานบุญงานเทศกาล
ผลงานด้านฝ่ายสนับสนุน
ผลงานด้านพัฒนาเครือข่าย
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปี 2550-2552