สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
110/287-288 ม.6 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 4 ถ.โพธิ์แก้ว
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทร 02 948 3300 , Fax สคล. 02 948 3930,
Fax สปอนเซอร์ชิป 02 948 3302
Email admin@stopdrinknetwork.net